TOTAL CARGO THROUGHPUT TELUK EWA JETTY 2012-2017
0 MILLION TONNES
2012 3932690
2013 4179684
2014 3776499
2015 3390760
2016 3442814
2017 2872630