2020

  PENGELUARAN LESEN (PENGENDALIAN KARGO DAN STEVEDORE)

  Jan - Mac April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Pengeluaran lesen pengendalian kargo dibuat dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas mendapatkan kelulusan  -  -  100%  -    
Pengeluaran lesen stevedore dibuat dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas mendapatkan kelulusan.  - 100%   -  -    

  UNIT ZON BEBAS KOMERSIL

  Jan - Mac April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Kelulusan pergerakan barangan Zon Bebas Komersil diberi dalam tempoh satu (1) jam tertakluk kepada proses permohonan yang lengkap.  100%  577 100%   909        

  UNIT KARGO BERBAHAYA

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Setiap permohonan pengendalian kargo berbahaya secara atas talian yang dilampirkan bersama dokumen-dokumen sokongan lain yang berkaitan akan diluluskan dalam masa dua (2) jam.                

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN DAN KEWANGAN

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Pembayaran akan dibuat dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima oleh Unit Kewangan. 100%   1051  100% 710         
2019

  PENGELUARAN LESEN (PENGENDALIAN KARGO DAN STEVEDORE)

  Jan - Mac April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Pengeluaran lesen pengendalian kargo dibuat dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas mendapatkan kelulusan  100%  7  -
Pengeluaran lesen stevedore dibuat dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas mendapatkan kelulusan.  100%  8  -  -  -  -

  UNIT ZON BEBAS KOMERSIL

  Jan - Mac April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Kelulusan pergerakan barangan Zon Bebas Komersil diberi dalam tempoh satu (1) jam tertakluk kepada proses permohonan yang lengkap.  100% 694  100%  620   100%  612  100  678

  UNIT KARGO BERBAHAYA

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Setiap permohonan pengendalian kargo berbahaya secara atas talian yang dilampirkan bersama dokumen-dokumen sokongan lain yang berkaitan akan diluluskan dalam masa dua (2) jam.  100% 2869 100%   2678 100%  2804  100 2761 

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN DAN KEWANGAN

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Pembayaran akan dibuat dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima oleh Unit Kewangan. 100%   808 100%   836 100%  917     
2018

  PENGELUARAN LESEN (PENGENDALIAN KARGO DAN STEVEDORE)

  Jan - Mac April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Pengeluaran lesen pengendalian kargo dibuat dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas mendapatkan kelulusan 100% 7  -  -  -
Pengeluaran lesen stevedore dibuat dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas mendapatkan kelulusan. 100%  8  -  -  -  -

  UNIT ZON BEBAS KOMERSIL

  Jan - Mac April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Kelulusan pergerakan barangan Zon Bebas Komersil diberi dalam tempoh satu (1) jam tertakluk kepada proses permohonan yang lengkap. 100%  731 100% 722  100%  710  100% 807 

  UNIT KARGO BERBAHAYA

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Setiap permohonan pengendalian kargo berbahaya secara atas talian yang dilampirkan bersama dokumen-dokumen sokongan lain yang berkaitan akan diluluskan dalam masa dua (2) jam. 100% 2866 100%   3083  100%  2923  100%  3123

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN DAN KEWANGAN

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Pembayaran akan dibuat dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima oleh Unit Kewangan. 100% 906 100%   813 100%   796  100% 804 
2017

  FREE COMMERCIAL ZONE UNIT

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Cargo movement in the Free Commercial Zone will be approved subject to application process is completed. 100% 1125  100% 809  100%  742  100%  1029 

  DANGEROUS CARGO UNIT

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Every Online application for dangerous cargo handling supported by relevant documents will be approved within 2 hours. 100% 2523 100%   2861 100%  2839  100%  3855 

  CORPORATE DIVISION

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Complaint received is acknowledged within 3 working days. 100% 1 100%   1 100%  100% 
Feedback to complainant the status of action taken on complaint received will made within 5 working days. 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1

  ISSUANCE OF STEVEDORE AND CARGO HANDLING LICENCES

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Cargo handling licenses will be issued within 2 working days after approval is given. 100% 7 0%   0 0%  0% 
Stevedore licenses will be issued within 2 working days after approval is given. 100% 8 0% 0 0% 0 0% 0

  ISSUANCE OF PORT CONVEYANCE PERMIT

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Port Conveyance permit will be issued within 1 working day after approval is given. 100% 2 100%   8 0%  0% 

  ADMINISTRATION AND FINANCE DIVISION

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct - Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Payment will made within 14 working days from the date receipt of complete documents by the Finance Unit. 100% 781 100%   772 100%  846  100%  851 
2016

  CORPORATE DIVISION

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Complaint received is acknowledged within 3 working days 0% 0  0% 0        
Feedback to complaint the status of action taken on complaint received will made within 5 working days. 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

  ISSUANCE OF STEVEDORE AND CARGO HANDLING LICENCES

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Cargo handling licenses will be issued within 2 working days after approval is given. 0% 0 0% 0        
Stevedore licenses will be issued within 2 working days after approval is given. 0%  0  0% 0        

  ADMINISTRATION AND FINANCE DIVISION

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Payment will made within 14 working days from the date receipt of complete documents by the Finance Unit. 100% 785 100%  835        

  DANGEROUS CARGO UNIT

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Every Online application for dangerous cargo handling supported by relevant documents will be approved within 2 hours. 100% 2117 100% 2363 100% 2254 100%  2490

  FREE COMMERCIAL ZONE UNIT

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Cargo movement in the Free Commercial Zone will be approved subject to application process is completed. 100% 1002 100%  817 100% 1041 100% 999 

  ISSUANCE OF PORT CONVEYANCE PERMIT

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Port Conveyance permit will be issued within 1 working day after approval is given. 0% 0 0% 0        
2015

  CORPORATE DIVISION 

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Complaint received is acknowledged within 3 working days. 100% 2  0% 0 100%  2 0% 0
Feedback to complaint the status of action taken on complaint received will made with 5 working days. 100% 2 0% 0 100% 2 0% 0

  ISSUANCE OF STEVEDORE AND CARGO HANDLING LICENCES

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Cargo handling licenses will be issued within 2 working days after approval is given. 100% 4 100%  4 0% 0 0% 0
Stevedore licenses will be issued within 2 working days after approval is given. 100% 6 100% 2 0% 0 0% 0

  ISSUANCE OF PORT CONVEYANCE PERMIT

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Port Conveyance permit will be issued within 1 working day after approval is given. 100%  29 100% 9 0% 0 0% 0

  FREE COMMERCIAL ZONE UNIT

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Cargo movement in the Free Commercial Zone will be approved subject to application process is completed. 100% 358 100% 421 100% 803 100% 1152

  ADMINISTRATION AND FINANCE DIVISION

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Payment will made within 14 working days from the date receipt of complete documents by Finance Unit. 100% 768 100% 887 100% 671 100% 863

  DANGEROUS CARGO UNIT

  Jan - March April - Jun July - Sep Oct-Dec
% Volume % Volume % Volume % Volume
Every Online application for dangerous cargo handling supported by relevant documents will be approved within 2 hours. 100% 2050 100% 2013 100% 1957 100% 2037